Imajući u vidu da je dobrobit i najbolja moguća nega pacijenata naš prioritet, u nastavku se nalazi spisak lekara koji rade na visoko specijalizovanom naučno-stručnom nivou.

Scan10002

Mr sci. dr. med. Slobodanka Petković, magistar medicinskih nauka, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 1957. godine. Diplomira na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. Specijalizaciju iz ginekologije dobija 1987. godine i završava sa odličnim uspehom. Radi kao šef dispanzera za žene. Magistrira na temu „Carski rez i Antibiotici“. Završava subspecijalizaciju iz oblasti steriliteta. Završava kurseve iz kolposkopije, citologije i ultrazvuka. 1998. godine otvara privatnu ginekološku ordinaciju koja se 2003. godine premešta u centar grada i postaje Specijalistička ordinacija Palmotićeva. Udata za dr Milana Petkovića.

Spec. dr. med. Đorđe Petković, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođen 1983. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Dobio stipendiju Ruske federacije i završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2013. godine na Ruskom Državnom Medicinskom Univerzitetu “N. I. Pirogov” u Moskvi sa odličnim uspehom.

Specijalizira se u oblasti endoskopske i operativne ginekologije (laparoskopija, histeroskopija, histeroresektoskopija) pod mentorstvom profesora S.V. Štirova (poseduje sertifikat iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji). Član Kluba Moskovskih endoskopskih ginekologa.

Završio kurs plastične hirurgije u Sao Paulu (CIRURGIA PLÁSTICA – Faculdade de Medicina do ABC).

Stalno zaposlen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ gde se specijallizira u oblasti operativne dečija ginekologija (Laparoskopska i klasična), juvenilne i adolescentne ginekologija.
Oblast posebnog interesovanja i rada je klasična i endoskopska hirurgija u ginekologiji (operativna i dijagnostička laparoskopija, histeroskopija…). 

2015. godine stekao je licencu Fondacije za fetalnu medicinu iz Londona (FMF) za integrativni skrining prvog trimestra trudnoće (merenje nuhalne translucencije – double test).

Kontakt telefon: +381693226040

e-mail: djordje@palmoticeva.com

linkovi:   Facebook  LinkedIn

evseev2_01

Evseev Aleksej Aleksandrovič – vanredni profesor, doktor nauka, specijalista ginekologije i akušerstva.

Diplomirao je sa najvišim ocenama na Medicinskom fakultetu Ruskog Državnog Medicinskog Univerziteta (sada – Ruski Nacionalni Istraživački Medicinski Univerzitet- N.I. Pirogov). Nakon završetka specijalizacije i doktorskih studija na Katedri za ginekologiju i akušerstvo, Medicinskog fakulteta RNIMU N.I. Pirogov Ruskog Ministarstva Zdravlja od 1989. radio je kao asistent. Od 1996. godine – Predavač, docent na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta RNIMU N.I. Pirogov. Oblasti interesovanja A.A.Evseeva – opšta hirurgija u ginekologiji, hiruško lečenje prolapsa materice, insuficijencije karličnog dna, urinarne inkontinencije, dijagnostika i lečenje inflamatornih bolesti polnih organa žene, savremene metode kontracepcije. Završio obuke iz hirurgije male karlice u Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj.

A.A.Evseev je autor više od 100 naučnih publikacija, uključujući i „Priručnik za ginekologiju, akušerstvo i perinatologiju“, „Nacionalni vodič za ginekologiju“, udžbenik „Ginekologija“ za medicinske institute i fakultete (reprint 4 puta). U mnogo navrata predavač na međunarodnim kongresima, konferencijama, stručnim sastancima i sekcijama. Član tima za sertifikaciju specijalizanata ginekologije i akušerstva. Drži online predavanja 1 Medkanalu i obrazovne vebinare. Odgovoran za rad u ginekoloških odeljenja Moskovskih Kliničkih Bolnica №31 i №17. Na Katedri ginekologije i akušerstva je odgovoran za obrazovni rad sa studentima Moskovskih medicinskih, pedijatrijskih i bioloških fakulteta. A. Evseev učestvuje u međunarodnim kliničkim ispitivanjima lekova, kao glavni istraživač i ko-istražitelj.

A.A.Evseev – Odlično vlada svim metodama operativnog lečenja u ginekologiji, uključujući metode lečenja urinarne inkontinencije, prolapsa genitalnih organa primenjujući mrežaste implante (MESH – mrežice).

U Ginekološku ordinaciju Palmotićeva dolazi iz Moskve radi operativnog lečenja i konsultacija naših pacijentkinja.

Kontakt e-mail: ordinacija@palmoticeva.com

[rns_reactions]

4.6/5 - (158 votes)
Call Now Button